Pienryhmäkoti Arjen Sydän

Arjen Sydän on kodinomainen pienryhmäkoti upeassa maalaismaisemassa. Aikuiset Arjen Sydämessä ovat turvallisia, sitoutuneita ja välittäviä. Rauhallinen ja turvallinen kasvuympäristö tukee nuoren kehitystä itsenäisesti elämässään selviäväksi eheäksi ja vastuuntuntoiseksi aikuiseksi.

Arjen Sydän on seitsemänpaikkainen lastensuojeluyksikkö Siuntiossa. Arjen Sydämessä voivat asua 7-18-vuotiaat sijaishuollon tarpeessa olevat lapset. Lapsia voidaan sijoittaa Arjen Sydämeen avohuollon tukitoimena tai huostaanotettuina. Sijoitukset voivat olla lyhyt- tai pitkäaikaisia.

Arjen Sydämessä korostamme hoidollisten ja kasvatuksellisten tarpeiden huomioimista. Teemme tiivistä yhteistyötä lasten perheiden sekä läheisverkoston kanssa. Henkilökuntamme on moniammatillista.

Arjen Sydämen pihapirissä on tukiasuntona yksiö, jossa nuori voi harjoitella tuetusti itsenäistä asumista.

Ota yhteyttä!